استعلام بیمه عمر

استعلام و جدول بیمه عمر

ارسال شده در استعلام بیمه عمر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 3.13 (8 رای)

در بخش استعلام و جدول بیمه عمر ، جدول ها و استعلام های پیشنهادی و متداول را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید شرایط و نحوه پس انداز و پوشش های بیمه ای را مورد بررسی قراد دهید.

* این استعلام ها به دو نوع استعلام بیمه عمر بزرگسال و استعلام بیمه عمر کودک و نوجوان تقسیم می شوند.

استعلام بیمه عمر و تامین آیته ویژه بزرگ سال

جداول و استعلام های زیر به فرض انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

1-این استعلام برای افراد بزرگ سال محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 26 سال.
3-مدت بیمه نامه 30سال.
4-روش پرداخت به صورت ماهانه.
5-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی 10 درصد.
6-ضریب تعیین سرمایه بیمه عمر 300 برابر حق بیمه ماهانه.
7-پوشش فوت حادثه 3 برابر.
8-ضریب تعیین سرمایه حادثه یک برابر.
9-ضریب نقص عضو و از کارافتادگی یک برابر.
10-هزینه پزشکی بر اثر حادثه 5 درصد.
11-پوشش معافیت از پرداخت در صورت از کارافتادگی دائم ندارد.
12-پوشش بیماریهای خاص دارد.

لطفا روی حق بیمه پرداختی در ماه در گزینه های زیر کلیک نموده و جدول مربوطه را مطالعه فرمائید.
(همچنین استعلام ها با فرمت Pdf قابل دریافت می باشد)

جدول بیمه عمر بزرگسال
 حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)  

استعلام بیمه زندگی و سرمایه گذاری ویژه کودک و نوجوان

جداول زیر با توجه به فرض انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

1-این استعلام برای بیمه کودکان و نوجوانان محاسبه شده است.
2-سن بیمه شده 1 سال.
3-روش پرداخت به صورت ماهانه.
4-درصد افزایش سالانه مبلغ پرداختی 10 درصد.
5-پوشش فوت حادثه ندارد.
6-پوشش بیماریهای خاص ندارد.

لطفا روی حق بیمه پرداختی در ماه در گزینه های زیر کلیک نموده و جدول مربوطه را مطالعه فرمائید.
(همچنین استعلام ها با فرمت Pdf قابل دریافت می باشد)

جدول بیمه عمر کودک و نوجوان
حق بیمه 20 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 160 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 30 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 180 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 40 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 200 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 50 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 220 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 60 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 240 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 70 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 260 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 80 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 280 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 90 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 300 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 100 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 320 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 120 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf) حق بیمه 334 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)
حق بیمه 140 هزار تومان ماهیانه - (فایل Pdf)